Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟΝ ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΖΕΥΓΑΡΙ Σε λίγο κoντά σου!


Η ΙΕΡΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΑΠΑΔΙΟΣ
(αρσενικό του "Παπαδιά")