Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

Πώς θεωρεί η Εκκλησία της Ελλάδος το προτεσταντικό μόρφωμα του CCME.

Από το επίσημο site της Εκκλησίας της Ελλάδος