Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

ΔΙΧΩΣ ΣΧΟΛΙΑ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΠΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΣΚΗΝΩΜΑ ΤΟΥ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΟΥ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ
 (ΕΞΙΣΟΥ ΜΗΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ  Γ.Ο.Χ.)