Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

"Όλοι οι κάλοι χωράνε"

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΙΤΙΚΟ 
ΤΑΞΙ

"Όλοι οι κάλοι χωράνε"

Τώρα με την παγκοσμιοποίηση και την πολυπολιτισμικότητα εισέρχεται σιγά-σιγά και απαλά μία συγκρητιστική νοοτροπία,σκέψη και στάση ζωής στα πάντα, ακόμη και σε αυτήν την ιερή  πίστη μας.
Πλέον ξεθωριάζουν τα σύνορα ,οι κόκκινες γραμμές Ορθοδοξίας και  πλάνης, αληθείας και ψεύδους.Τα πάντα αναμιγνύονται ,ακόμη και ο Θεός και ο διάβολος , ο Παράδεισος και η κόλαση.
Ό,τι καταφέρανε εκατομμύρια Άγιοι Μάρτυρες και Ομολογητές το ξεθεμελιώνουν σήμερα μα τον Συγκρητικό Οικουμενισμό που ήδη αποτελεί πάγια ιδεολογία  των περισσότερων  αρχιποιμένων της Εκκλησίας μας.


Ν.Κ. Άργος