Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Διδακτική ιστορία:


Ο Ιερέας  που δεν «έβγαζε» Ανάσταση αν δεν ήσαν όλοι οι χωριανοί παρόντες.