Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΛΕΓΟΝΤΑΣ :

ΕΔΩ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΧΕΙ
ΤΟΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ
ΘΑ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ;


Tούς πλούς Γερμανούς τότε στά χωριά τό 1519 δέν τούς άπασχολοσε τί λεγε Λούθηρος οτε ξεραν περί δογμάτων. Τούς πλούς Γερμανούς τότε, τούς άπασχολοσε καθημερινή πιβίωσις. Καί μως, ντί ο Γερμανοί νά φήσουν τόν παπισμό καί νά  γυρίσουν στήν ρθοδοξία πεσαν στήν χειρότερη αρεση το προτεσταντισμο, νεκεν Λουθήρου.


Καί ο πλοί Γάλλοι στά χωριά δέν ξεραν τι ο πάπας πρόσθεσε τό Φιλιόκβε στό Σύμβολο τς Πίστεως. Καί μως, γιναν παπικοί ο Γάλλοι, νεκεν κάποιου Πάπα καί νεκεν τν Γάλλων τότε ρθοδόξων Ποίμενων τους πού τούς δήγησαν στόν Πάπα.