Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΙΔΡΑ ΤΗΣ ΑΣΙΖΗΣ : ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ

ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΙΔΡΑ
 ΤΗΣ ΑΣΙΖΗΣ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ
ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ

 «Διεγέλα τα πάντα, γέλωτος ορών άξια τα τοις πολλοίς σπουδαζόμενα».

(Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος)