Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

«Δούλε πονηρέ και οκνηρέ …»

«Δούλε πονηρέ 
                      και  οκνηρέ …»
 
Του Ι.Ρίζου
kapsala@yahoo.com