Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016


ΣΤΑΥΡΟ-ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ 
ή 
ΔΙΑΒΟΛΟ-ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ;
Κατά τον δεύτερο πειρασμό στην έρημο, αφού δείχνει ο Διάβολος στον Χριστό πανοραμικά όλα τα βασίλεια του κόσμου, τα πλούτη, τα μεγαλεία και την άλλην δόξαν τους,
λέει του Χριστού :
“όλα αυτά είναι ιδικά μου και θα σου τα δώσω, εάν με αναγνωρίσης ως κύριόν σου και πέσης κατά γης και με προσκυνήσης”.
(Ματθ.δ΄8-9)

Άραγε εμείς ως Χριστιανοί τι προσκυνάμε; το πάθος και την ταλαιπωρία του Χριστού ή τον Διάβολο για να μας δώσει προσωρινές δόξες, χρήματα και βολέματα ;

Εορτάζουμε την ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ
 ή την ΔΙΑΒΟΛΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ;

Θα συνταχθούμε με τους παναιρετικούς Οικουμενιστές Δεσποτάδες που οδηγούν ντουγρού στην πανθρησκεία και διαβολοθρησκεία  προκειμένου να έχουμε εγκόσμιες απολαβές; ή με τους απλούς και κατατρεγμένους Ιερείς και Μοναχούς που μένουν σταθεροί στην Ορθόδοξη συνέχεια και παράδοση;
Ν.Τ.