Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΖΑΚΥΝΘΟ

Θα τρίζει το Ι.Λείψανου του Αγίου ΔιονυσίουἈκολουθεῖ βίντεο.
Προσέξτε κυρίως τά σημεῖα 0:45, 4:41-4:59
καί τό σημεῖο 5:19 πού ὁ παπικός ρασοφόρος 
ἀφαιρεῖ τό μώβ σκουφί του: