Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2016


Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη νηστεία του Σταυρού

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ
14 Σεπτεμβρίου: Η Α” και Β” Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού. Νηστεύουμε πάντα χωρίς λάδι, εκτός εάν  η ημερομηνία αυτή πέσει...
14 Σεπτεμβρίου: Η Α” και Β” Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού. Νηστεύουμε πάντα χωρίς λάδι, εκτός εάν  η ημερομηνία αυτή πέσει Σάββατο ή Κυριακή, οπότε και τρώμε το λάδι.
Επίσης, την ημέρα αυτή δεν τρώμε ποτέ ούτε τα θαλασσινά τρόφιμα χωρίς αίμα.